cr6-1607928718-23.jpg

cr6-1607928718-23.jpg

Иностранные гости могут попробовать суп с лапшой – известное блюдо на плавучем рынке Кайранг. (Фото: Тхань Лием/ВИА)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *