cr2-1607929846-41.jpg

cr2-1607929846-41.jpg

Плавучий рынок Кайранг расположен ниже по течению реки Кантхо, примерно в 600 м от моста Кайранг. (Фото: Ан Хиеу/ВИА)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *