cptpp4-1573551916-30.jpg

cptpp4-1573551916-30.jpg

Household commodity production at Xuan Hoa Company in Phuc Yen district, Vinh Phuc province (Photo: VietnamPlus)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *