COVID-19: Novavax bắt đầu thử nghiệm vaccine trên trẻ em

COVID-19: Novavax bắt đầu thử nghiệm vaccine trên trẻ em