Cột mốc 108 – nơi Bác Hồ đặt chân về nước ngày 28/1/1941, trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Cột mốc 108 - nơi Bác Hồ đặt chân về nước ngày 28/1/1941, trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Cột mốc 108 – nơi Bác Hồ đặt chân về nước ngày 28/1/1941, trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *