collagejpg-1603790916-66.jpg

collagejpg-1603790916-66.jpg

Người dân cũng có thể phản ánh chất lượng phục vụ của Trung tâm Phục vụ Hành chính công bằng phần mềm trên điện thoại để nâng cao chất lượng dịch vụ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *