collagejpg-1603790901-60.jpg

collagejpg-1603790901-60.jpg

Người dân đến làm thủ tục hành chính một cách dễ dàng không phải là cảnh hiếm thấy tại Trung tâm này. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *