collage-1602120946-24.png

collage-1602120946-24.png

Mỗi ngày, lượng phương tiện giao thông lưu thông trên cầu rất lớn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *