Cối xay cũng có 1 hệ thống an toàn, để đề phòng khả năng có gì đó bị hỏng thì Jos chỉ cần giật 1 cái dây là cối sẽ ngừng hoạt động. (Ảnh: Hoàng Long)

Cối xay cũng có 1 hệ thống an toàn, để đề phòng khả năng có gì đó bị hỏng thì Jos chỉ cần giật 1 cái dây là cối sẽ ngừng hoạt động. (Ảnh: Hoàng Long)

Cối xay cũng có 1 hệ thống an toàn, để đề phòng khả năng có gì đó bị hỏng thì Jos chỉ cần giật 1 cái dây là cối sẽ ngừng hoạt động. (Ảnh: Hoàng Long)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *