coha6-1601028343-94.jpg

coha6-1601028343-94.jpg

Đã 45 năm trôi qua, bà Hà vẫn không thẻ quên niềm vui vỡ òa của ngày chiến thắng. (Ảnh: NVCC)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *