coha2-1601026571-76.jpg

coha2-1601026571-76.jpg

Cô Đinh Lê Hà cùng đồng đội trên con đường xuyên trảng cỏ giữa hai căn cứ. (Ảnh: NVCC)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *