coastalclea-1575006403-73.jpg

coastalclea-1575006403-73.jpg

Hoạt động cộng đồng dọn sạch bãi biển ở California, Mỹ. (Nguồn: longbeachlocalnews.com)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *