Cơ quan chức năng lắp đặt chốt kiểm soát (ở ngã tư Trúc Bạch-Châu Long) người dân không có phận sự bị từ chối vào khu cách ly, sáng 8/3. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Cơ quan chức năng lắp đặt chốt kiểm soát (ở ngã tư Trúc Bạch-Châu Long) người dân không có phận sự bị từ chối vào khu cách ly, sáng 8/3. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Cơ quan chức năng lắp đặt chốt kiểm soát (ở ngã tư Trúc Bạch-Châu Long) người dân không có phận sự bị từ chối vào khu cách ly, sáng 8/3. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *