cngnhn-1591867881-33.jpg

cngnhn-1591867881-33.jpg

                 太原省田瑞工业区Vatec公司员工在生产过程中佩戴防疫口罩。图自越通社

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *