cliplophoc-1541763465-39.mp4.jpg

cliplophoc-1541763465-39.mp4.jpg

Điểm trường bản Pho I của trường Tiểu học Pa Tần được tập trung đầu tư xây dựng khang trang sau khi sáp nhập. (Video: Quý Trung, Bảo Ngọc TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *