clip-1522385952-10.jpg

clip-1522385952-10.jpg

Ca ghép phổi lấy từ người cho chết não đầu tiên đã thành công. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *