classof92-1550542235-25.jpg

classof92-1550542235-25.jpg

Các thành viên Thế hệ ’92 tái hợp trên thảm đỏ trong bộ phim tài liệu về họ. Tất cả đều e sợ khi đứng trước mặt Eric (Nguồn: AFP/Getty)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *