class1992-1483106740-7.jpg

class1992-1483106740-7.jpg

Huấn luyện viên Eric Harrison và Thế hệ 1992 gồm Ryan Giggs, Nicky Butt, David Beckham, anh em nhà Neville.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *