Chuyến đi tới Thác Bản Giốc (Cao Bằng), thăm cột mốc 836 là một trải nghiệm thú vị, nâng cao ý thức chủ quyền lãnh thổ của Báo VietnamPlus.

Chuyến
đi tới Thác Bản Giốc (Cao Bằng), thăm cột mốc 836 là một trải nghiệm thú vị,
nâng cao ý thức chủ quyền lãnh thổ của Báo VietnamPlus.

Chuyến
đi tới Thác Bản Giốc (Cao Bằng), thăm cột mốc 836 là một trải nghiệm thú vị,
nâng cao ý thức chủ quyền lãnh thổ của Báo VietnamPlus.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *