chutichhcm-1559013317-45.jpg

chutichhcm-1559013317-45.jpg

1958年11月28日,胡志明主席在主席府会见率领朝鲜党和政府代表团访问越南的金日成总理。(图自越通社)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *