chudung-1615511201-89.jpg

chudung-1615511201-89.jpg

Chu Xuan Dung, vicepresidente del Comité Popular de Hanoi, preside una reunión del Comité Directivo de prevención y control del COVID-19 (Foto: VNA) 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *