chudung-1615427047-22.jpg

chudung-1615427047-22.jpg

Заместитель председателя Народного комитета Ханоя Тьы Суан Зунг председательствовал на заседании Руководящего комитета по профилактике эпидемии COVID-19. (Фото: Корр./Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *