Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp bàn kế hoạch quân sự cho chiến dịch Biên giới 1950. (Ảnh: Đinh Đăng Định/TTXVN)

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp bàn kế hoạch quân sự cho chiến dịch Biên giới 1950. (Ảnh: Đinh Đăng Định/TTXVN)

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp bàn kế hoạch quân sự cho chiến dịch Biên giới 1950. (Ảnh: Đinh Đăng Định/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *