Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm và nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ Viện Quân y 7 (Hải Phòng) ngày 30/5/1957. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm và nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ Viện Quân y 7 (Hải Phòng) ngày 30/5/1957. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm và nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ Viện Quân y 7 (Hải Phòng) ngày 30/5/1957. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *