Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm một đơn vị Hải quân nhân dân (1959). (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm một đơn vị Hải quân nhân dân (1959). (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm một đơn vị Hải quân nhân dân (1959). (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *