Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và cùng ăn cơm trên tàu với cán bộ, chiến sĩ bộ đội hải quân bảo vệ bờ biển Quảng Ninh (1965). (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và cùng ăn cơm trên tàu với cán bộ, chiến sĩ bộ đội hải quân bảo vệ bờ biển Quảng Ninh (1965). (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và cùng ăn cơm trên tàu với cán bộ, chiến sĩ bộ đội hải quân bảo vệ bờ biển Quảng Ninh (1965). (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *