Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Tiểu đoàn 61 thuộc Trung đoàn tên lửa 236-Đoàn Tên lửa Sông Đà, ngày 26/8/1965 sau chiến thắng trận đầu của Bộ đội tên lửa phòng không. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Tiểu đoàn 61 thuộc Trung đoàn tên lửa 236-Đoàn Tên lửa Sông Đà, ngày 26/8/1965 sau chiến thắng trận đầu của Bộ đội tên lửa phòng không. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Tiểu đoàn 61 thuộc Trung đoàn tên lửa 236-Đoàn Tên lửa Sông Đà, ngày 26/8/1965 sau chiến thắng trận đầu của Bộ đội tên lửa phòng không. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *