Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến thăm và giao nhiệm vụ cho Sư đoàn 316 trở lại Tây Bắc để xây dựng nông trường Điện Biên, ngày 10/3/1958. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến thăm và giao nhiệm vụ cho Sư đoàn 316 trở lại Tây Bắc để xây dựng nông trường Điện Biên, ngày 10/3/1958. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến thăm và giao nhiệm vụ cho Sư đoàn 316 trở lại Tây Bắc để xây dựng nông trường Điện Biên, ngày 10/3/1958. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *