chonoicairan-1574678925-42.jpg

chonoicairan-1574678925-42.jpg

Chợ nổi Cái Răng là điểm du lịch nổi bật nhất của Cần Thơ. (Ảnh: Minh Hiền/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *