“Choi trau” (Buffalo fighting) (Photo: VietnamPlus)

“Choi trau” (Buffalo fighting) (Photo: VietnamPlus)

“Choi trau” (Buffalo fighting) (Photo: VietnamPlus)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *