chinanorthe-1588078171-72.jpg

chinanorthe-1588078171-72.jpg

Một trạm kiểm soát ở thành phố biên giới Tuy Phân Hà, thuộc tỉnh Hắc Long Giang của Trung Quốc, vào ngày 21/4. (Nguồn: Getty Images)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *