china-1536504935-4.jpg

china-1536504935-4.jpg

China’s national flag is seen in front of cranes on a construction site at a commercial district in Beijing, China, January 26, 2016. REUTERS/Kim Kyung-Hoon – RTX240F5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *