chienthang-1546504802-3.jpg

chienthang-1546504802-3.jpg

Cambodian people celebrate their victory over the Pol Pot army on January 25, 1979 at the Olympic Stadium in Phnom Penh. (Photo: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *