chien_luoc_moi_benh_nhan_covid_19_co_the_xuat_vien_sau_2_3_ngay_truyen_hinh_thong_tan-mp4