Chiếc xe kéo đầu tiên xuất hiện tại Hà Nội vào năm 1883, do Thống sứ Jean Thomas Raoul Bonnal cho đưa từ Nhật Bản sang. (Ảnh: Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam)

Chiếc xe kéo đầu tiên xuất hiện tại Hà Nội vào năm 1883, do Thống sứ Jean Thomas Raoul Bonnal cho đưa từ Nhật Bản sang. (Ảnh: Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam)

Chiếc xe kéo đầu tiên xuất hiện tại Hà Nội vào năm 1883, do Thống sứ Jean Thomas Raoul Bonnal cho đưa từ Nhật Bản sang. (Ảnh: Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *