chazwings-1494384205-61.jpg

chazwings-1494384205-61.jpg

Chaz Wing dán nhãn cho các thiết bị điện tử mà cậu sửa và bán tại một chợ đồ cũ (Ảnh AP/Robert F. Bukaty)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *