cauvanya3-1548746788-67.jpg

cauvanya3-1548746788-67.jpg

Câu chuyện trong “Cậu Vanya” xoay quanh cuộc sống của những người lao động “bé nhỏ” trong xã hội Nga thế kỷ 19. (Ảnh: Thế Toàn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *