carbon-1519617861-63.jpg

carbon-1519617861-63.jpg

Một nhà hoạt động xã hội hóa trang thành con Gấu Trắng Bắc Cực cầm biểu ngữ kêu gọi cắt giảm 80% lượng khí thải trên bãi biển ở Bournemouth, Vương quốc Anh (Nguồn: AFP)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *