capture6-1597229244-11.jpg

capture6-1597229244-11.jpg

President Ho Chi Minh welcomes Cuban President Osvaldo Dorticos at his stilt house in the Presidential Palace on October 29, 1966 (File photo: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *