capture4-1597229063-25.jpg

capture4-1597229063-25.jpg

President Ho Chi Minh receives a delegation of the Lao Party and Patriotic Front led by Kaysone Phomvihane in 1966 (File photo: VNA) 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *