capitallibe-1577179664-94.jpg

capitallibe-1577179664-94.jpg

People joyfully look at the national flag flying on the flag tower of Hanoi on the Capital Liberation Day on October 10, 1954 (File photo: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *