canghp1-1611022727-69.jpg

canghp1-1611022727-69.jpg

Hải Phòng: 9 tháng đầu năm 2017, sản lượng hàng hóa qua các cảng biển đạt 65,57 triệu tấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *