camlo-1532589921-20.jpg

camlo-1532589921-20.jpg

La sécheresse a ravagé des dizaines d’hectares de riziculture dans le district de Cam Lo, province de Quang Tri.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *