cambodia6-1561090154-86.jpg

cambodia6-1561090154-86.jpg

                 The sentiment of Cambodian people given to Buddha’s soldiers (Photo VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.