caicachthu-1525332320-32.jpg

caicachthu-1525332320-32.jpg

Môi trường kinh doanh trong nước gần đây được cải thiện mạnh mẽ. Năm 2017, Việt Nam đã tăng 14 hạng lên vị trí 68/190 nền kinh tế. (Ảnh chỉ có tính minh họa. Nguồn: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *