cadan2-1582562799-51.jpg

cadan2-1582562799-51.jpg

东湖民间画作品《鱼群》与阮春岚画家重新绘制作品的对比。图片来源:越通社、阮春岚画家提供

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *