Các chiến sỹ tàu HQ505 với nguồn thực phẩm dự trữ  từ biển cả. (Ảnh: Vinh Quang/Báo Ảnh Việt Nam-TTXVN)

Các chiến sỹ tàu HQ505 với nguồn thực phẩm dự trữ  từ biển cả. (Ảnh: Vinh Quang/Báo Ảnh Việt Nam-TTXVN)

Các chiến sỹ tàu HQ505 với nguồn thực phẩm dự trữ  từ biển cả. (Ảnh: Vinh Quang/Báo Ảnh Việt Nam-TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *