Các cán bộ Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bắc Ninh kiểm tra lấy mẫu, bắt loăng quăng tại xã Phù Lãng, huyện Quế Võ. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Các cán bộ Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bắc Ninh kiểm tra lấy mẫu, bắt loăng quăng tại xã Phù Lãng, huyện Quế Võ. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Các cán bộ Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bắc Ninh kiểm tra lấy mẫu, bắt loăng quăng tại xã Phù Lãng, huyện Quế Võ. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *