buzz-1507348611-59.jpg

buzz-1507348611-59.jpg

Buzz Aldrin mang một chiếc Omega Speedmaster trên con tàu vũ trụ Apollo 11. (Nguồn: Wikipedia)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *