bthavideo-1612448809-27.mp4.jpg

bthavideo-1612448809-27.mp4.jpg

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà chia sẻ những trăn trở của mình về lĩnh vực tài nguyên và môi trường. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *